Cilji projekta

Predlagani projekt obravnava izzive, podane v prejšnjem zavihku, in si zastavlja naslednje cilje:

  1. Raziskati hipotezo, da so specializirane enote znanja odvisne od konteksta, jezika in/ali kulture. Ta raziskava bo izvedena s stratificiranim vzporednim / primerljivim večjezičnim korpusom besedil s področja krasoslovja v treh jezikih, in sicer angleščini, slovenščini in hrvaščini. S sodobnimi računalniškimi metodami bomo izluščili termine, terminološke variacije, definicije in z znanjem bogate primere, poleg tega pa tudi možne prevodne ustreznice. Izvedli bomo primerjavo definicijskih vzorcev med različnimi žanri (didaktični / znanstveni), avtorji, jeziki in geografskimi lokacijami, s čimer bomo potrdili ali ovrgli korelacije med zgoraj naštetimi parametri ter pojmi in izrazi.
  2. Razviti metodološki okvir za besedilno in vizualno spletno predstavitev večjezičnih pojmovnih struktur, ki jo imenujemo baza znanja TermFrame, katere namen je, da postane dragocen vir informacij za strokovnjake, znanstvenike, prevajalce, učitelje, učence in druge uporabnike, ki se ukvarjajo s krasom, saj bomo v njej jezikovne informacije o izrazih, vključno s primeri rabe, prevodi in definicijami, nadgradili z vizualno predstavitvijo pojmovnih struktur s hierarhičnimi in nehierarhičnimi povezavami in semantičnimi vlogami ter tako ustvarili mrežo znanja.
  3. Pridobivanje podatkov za bazo znanja TermFrame in vnos. Polavtomatsko izluščene informacije iz večjezičnega korpusa bodo strokovno pregledane in dopolnjene. Izhodišče za to bosta korpus in terminološka baza QUIKK, ki sta bila razvita v predhodnem bilateralnem projektu (http://islovar.ff.uni-lj.si/karst).